~> KONSERT TERHANGAT DI PASARAN <~

Khamis, 24 Mac 2011

Jom Main Teka Teki

Assalamualaikum


jom main teka teki malam ini.. saya yakin ramai yang boleh jawab kalau diajukan soalan soalan seperti di bawah ini..


Soalan 1 :Siapakah Juara Akademi Fantasia musim pertama?
Soalan 2 : Siapakah artis perempuan Hollywood yang menyanyikan lagu "Beautiful Liar"?
Soalan 3 : Siapakah RAJA LAWAK ?
Soalan 4 : Berikan satu judul lagu terbaru Anuar Zain?
Soalan 5 : Siapakah hos untuk rancangan Melodi terbitan TV3?
Soalan 6 : Apakah nama kumpulan RAP yang terdiri dari 3 orang adik beradik yang terkenal di Malaysia ?
Soalan 7: Siapakah yang menyanyikan lagu "Gemilang"?
Soalan 8 : Siapakah nama isteri Beckham?
Soalan 9 : Siapakah nama laki Siti Nurhaliza?
Soalan 10 : Siapakah penyanyi kakak Siti Nurhaliza yang bertanding dalam AF6?

tapi.. bagaimana pula dengan soalan seperti di bawah ini..
berapa banyak pula yang boleh jawab.. hehe..

Soalan 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur'an?
Jawapan: Surah at-Takwir.

Soalan 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur'an?
Jawapan: Surah Yasin.

Soalan 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT?
Jawapan: Surah al-Ikhlash.

Soalan 4: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah wajib?
Jawapan: Empat surah (as-Sajdah, Fushshilat, an-Najm dan al-'Alaq)

Soalan 5: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as?
Jawapan: Surah al-Fajr.

Soalan 6: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran?
Jawapan: Surah an-Nur.

Soalan 7: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh?
Jawapan: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).

Soalan 8: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki sepuluh nama?
Jawapan: Surah al-Fatihah.

Soalan 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid?
Jawapan: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam.

Soalan 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw?
Jawapan: Salman al-Farisi.

Soalan 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Abul Aswad ad-Du`ali.

Soalan 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali?
Jawapan: Surah al-Baqarah ayat 283.

Soalan 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan?
Jawapan: Surah al-Maidah ayat 6.

Soalan 14: Di dalam surah manakah shalat lima waktu disebutkan?
Jawapan: Surah al-Isra' ayat 78.

Soalan 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan?
Jawapan: Surah an-Nisa'.

Soalan 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra'?
Jawapan: Surah al-Kautsar.

Soalan 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as?
Jawapan: Surah al-'Adiyat.

Soalan 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan?
Jawapan: Sepuluh tahun.

Soalan 19: Siapakah dua figur wanita di dalam Al-Qur'an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi?
Jawapan: Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri Fir'aun.

Soalan 20: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji"?
Jawapan: Surah al-Mumtahanah.

Soalan 22: Siapakah dua orang wanita yang telah dicela oleh Al-Qur'an?
Jawapan: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as.

Soalan 23: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Siti Maryam.

Soalan 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw?
Jawapan: Surah al-Maidah ayat 3.

Soalan 25: Berapa huruf, kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur'an?
Jawapan: 79 huruf, 20 kalimat dan 6 ayat.

Soalan 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah?
Jawapan: Surah al-Maidah.

Soalan 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan?
Jawapan: Surah al-Ikhlash

Soalan 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah?
Jawapan: Surah ar-Rum.

Soalan 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab?
Jawapan: Surah an-Nur ayat 31.

Soalan 30: Ayat alhamdulillâh Robbil-'âlamîn disebutkan dalam berapa surah?
Jawapan: Enam Surah (al-Fatihah, ash-Shafaat, al-Mukmin, az-Zumar, Yunus dan al-An'am)

Soalan 31: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan?
Jawapan: Surah al-Baqarah ayat 61.

Soalan 32: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya?
Jawapan: Surah al-Baqarah ayat 186.

Soalan 33: Dalam berapa ayat Al-Qur'an Rasulullah saw disebutkan?
Jawapan: Dalam 305 ayat.

Soalan 34: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan?
Jawapan: Surah al-Ahzab ayat 7.

Soalan 35: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as?
Jawapan: 6 surah (Muhammas, Ibrahim, Nuh, Hud, Yunus dan Yusuf).

Soalan 36: Di dalam Al-Qur'an berapakah nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik?
Jawapan: Dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw.

Soalan 37: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw?
Jawapan: Surah Thaha, Yasin, al-Muzzammil dan al-Muddatstsir.

Soalan 38: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis?
Jawapan: Surah Saba '.

Soalan 39: Surah apakah yang pertama kali diturunkan?
Jawapan: Surah al-'Alaq.

Soalan 40: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan?
Jawapan: 7 ayat dan 29 kalimat.

Soalan 41: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ?
Jawapan: Surah al-Fatihah.

Soalan 42: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah?
Jawapan: Surah al-Muthaffifin.

Soalan 43: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur'an?
Jawapan: Surah al-Baqarah ayat 126.

Soalan 44: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam?
Jawapan: Surah al-Kahfi ayat 9.

Soalan 45: Berapa surahkah di dalam Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah?
Jawapan: 4 surah..

Soalan 46: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: 5 kali; 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad.

Soalan 47: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Nabi Musa as.

Soalan 48: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)?
Jawapan: Kisah Nabi Yusuf as.

Soalan 49: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw?
Jawapan: Surah al-Isra'

Soalan 50: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Siti Maryam.

Soalan 51: Surah manakah yang kaum wanita disarankan untuk banyak membacanya?
Jawapan: Surah an-Nur.

Soalan 53: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as?
Jawapan: Surah al-Kautsar.

Soalan 54: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"?
Jawapan: Surah an-Nisa'.

Soalan 55: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang?
Jawapan: 5 surah, yaitu an-Nahl, al-'Ankabut, an-Naml, al-Baqarah dan al-Fil.

Soalan 56: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah?
Jawapan: Burung Ababil.

Soalan 57: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud?
Jawapan: Nyamuk.

Soalan 58: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu?
Jawapan: Lebah (an-Nahl ayat 68).

Soalan 59: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah saw?
Jawapan: Imam Ali as, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ubai bin Ka'b dan Abu Zaid Zaid bin Nu'man.

Soalan 60: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur'an?
Jawapan: Sa'id bin Jubair.

Soalan 61: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an?
Jawapan: Imam Ali as.

Soalan 62: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur'an?
Jawapan: Air susu.

Soalan 63: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Nyamuk.

Soalan 64: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur'an?
Jawapan: Malam Lailatul Qadr.

Soalan 65: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur'an?
Jawapan: Tartil.

Soalan 66: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan?
Jawapan: Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan Shuhuf.

Soalan 67: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur'an (Saudari Al-Qur'an)?
Jawapan: Ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah.

Soalan 68: Siapakah di antara imam ma'shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur'an?
Jawapan: Imam as-Sajjad as.

Soalan 69: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur'an"?
Jawapan: Surah Yasin.

Soalan 70: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur'an yang paling pendek?
Jawapan: Surah ar-Rahman, yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân.

Soalan 71: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur'an?
Jawapan: Bulan Ramadhan.

Soalan 72: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Surah al-Baqarah ayat 282.

Soalan 73: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137.

Soalan 74: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur'an (Saudara Al-Qur'an)?
Jawapan: Nahjul Balaghah

Soalan 75: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: 6 kitab samawi, yaitu Injil, Taurat, Zabur, Shuhuf Ibrahim, Shuhuf Musa dan Al-Qur'an.

Soalan 76: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Huruf alif.

Soalan 77: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur'an?
Jawapan: Huruf zha'.

Soalan 78: Apakah kalmat Al-Qur'an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa?
Jawapan: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr.

Soalan 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpanjang?
Jawapan: 25.500 huruf.

Soalan 80: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpendek?
Jawapan: 42 huruf.

Soalan 81: Di manakah surah pertama Al-Qur'an diturunkan?
Jawapan: Di Makkah.

Soalan 82: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib?
Jawapan: Surah as-Sajdah.

Soalan 83: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"?
Jawapan: Surah al-Ikhlash..

Soalan 84: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali?
Jawapan: Surah Hud ayat 86.

Soalan 85: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an?
Jawapan: Surah Yasin.

Soalan 86: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat?
Jawapan: Surah Fathir.

Soalan 87: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan?
Jawapan: 13 tahun.

Soalan 88: Apakah hiasan Al-Qur'an?
Jawapan: Suara yang indah.

Soalan 89: Apakah musim semi Al-Qur'an?
Jawapan: Bulan Ramadhan.

Soalan 90: Apakah zikir terbaik?
Jawapan: Membaca Al-Qur'an.

Soalan 91: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat?
Jawapan: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn.

Soalan 92: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw?
Jawapan: Surah al-Ahzab ayat 56haa.. banyakkan soalan.. rajin betul siapa yang dedahkan post ini.. kadang kadang kita selalu leka dengan hiburan dunia.. tapi tidak ambil tahu sangat tentang hal berkaitan agama.. perkongsian ini sekadar memperingati antara satu sama lain.. terutama diri saya sendiri.. sekian.. wassalam.. :)


sumber: sini

Tiada ulasan:

~> JURI AWAM <~

Get this widget

~> GENRE <~

Berita (95) Artikel (87) Perasaan (87) Santai (46) Renungan (40) Segmen (38) Informasi (35) Lawak (32) Aku (25) Isu (17) Muzik (14) Blog (13) Hukum (13) Pendapat (13) Kisah (12) Maharaja Lawak (12) Maharaja Lawak Mega (12) Ramadhan (10) Tokusatsu (10) Bloglist (9) Lirik (9) Tip (9) Puasa (7) Sukan (6) Band (5) Filem (5) Laman Sesawang (5) Misteri (5) Raya (5) Tahun Baru (5) Aidilfitri (4) Anime (4) Facebook (4) Kerjaya (4) Review (4) Tokoh (4) Yahudi (4) Gusti (3) Hari Lahir (3) Iklan (3) Petua (3) Seram (3) Teka Teki (3) Doa (2) GA (2) Kempen (2) Kesihatan (2) Motivasi (2) Penyakit (2) Seni Bela Diri (2) Tag (2) Tarikh (2) Aidiladha (1) Contest (1) Drama (1) Illuminati (1) Maal Hijrah (1) Manga (1) Merdeka (1) Mukadimah (1) Nuzul Al-Quran (1) Perkenalan (1) Raja Lawak (1) Resepi (1)